Odważ się wymagać więcej. 
Chcemy, aby Polacy wiedzieli, że w kwestii ubezpieczenia grupowego mają wybór, 
i z niego korzystali... na swoją korzyść. 
Wpisz poniżej swoje imię i e-mail.
 Dowiedz się jak :
polepszając swoje warunki ubezpieczenia z pracy wesprzeć budowę sztucznego serca dla dzieci.
Myśl inaczej, wybierz więcej. 
Szanuje twoją prywatność, wpisz mail z którego będziesz odbierał wiadomości. Możesz w każdej chwili zrezygnować...Administratorem twoich danych jest Stowarzyszenie Klientów Finance Club. Bytom ul. Chrzanowskiego 19/13
Myśl inaczej, wybierz więcej. 
Odważ się wymagać więcej. Miej wolność wyboru i "bez wysiłku" zarabiaj jak Prezydent.

Nasza misja:
"Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości"
                                   Helder Camara

Dzięki realizowaniu misji naszego Stowarzyszenia i społeczności Miliard Club
wspieramy min.
Wycinek z naszego statutu. 

Celem działalności stowarzyszenia jest:
a) pomoc społeczna, w szczególności pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach oraz ich rodzinom,
b) działalność charytatywna na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach i ich rodzin,
c) promowanie, wspieranie, organizowanie i obsługa ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń grupowych,
d) wspieranie rozwoju rynku ubezpieczeń w tym ubezpieczeń grupowych, oraz zabezpieczenia społecznego,
e) opiniowanie rynku ubezpieczeń,
f) działalność edukacyjna dotycząca rynku ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń grupowych oraz zabezpieczenia społecznego,
g) wspieranie wszelkich przedsięwzięć, które zmierzają do realizacji powyższych celów.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) organizowanie konferencji, szkoleń, wykładów oraz seminariów,
b) finansowe i rzeczowe wspieranie poszkodowanych w wypadkach i ich rodzin,
c) dofinansowanie prac badawczych nad rozwojem ubezpieczeń,
d) wydawanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, broszur oraz literatury związanej z celami Stowarzyszenia,
e) doradztwo w zakresie ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń grupowych i zabezpieczenia społecznego.

CUSTOM JAVASCRIPT / HTML

Stowarzyszenie Klientów Finance Club. 41- 902 Bytom ul. Chrzanowskiego 19/13 kontakt 517 682 682